Verkiezingsuitslag


Verkiezing: Verkiezing Waterschap Reest en Wieden 2015
Aantal kiesgerechtigden: 39.505
Aantal uitgebrachte geldige stemmen: 17.167
Aantal blanco stemmen: 244
Aantal ongeldige stemmen: 100
Percentage opkomst: 44,33%
Aantal te verdelen zetels: 0
Kiesdeler:
Voorkeursdrempel (50%):
Aantal stembureaus geteld: 31
Percentage geteld: 100,00%

Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Aantal zetels
1 CDA 4.056 23,63 %
2 Water Natuurlijk 1.773 10,33 %
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2.518 14,67 %
4 VVD 2.649 15,43 %
5 ChristenUnie 2.232 13,00 %
6 Algemene Waterschapspartij 2.571 14,98 %
7 50PLUS 1.368 7,97 %